• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Statuten/reglementen

Statuten/reglementen

Zoals het verenigingsrecht vereist zijn de statuten van JVC Cuijk vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De laatste wijziging van deze reglementen vond plaats in 2017.

Statuten JVC Cuijk

Huishoudelijk Reglement

Toelichting wijzigingen huishoudelijk reglement

JVC Cuijk privacy statement

De huisregels (gedragsregels) van de vereniging worden jaarlijks zeer kort samengevat op het lidmaatschaps kaartje.
De volledige en toegelichte versie van de Belonen en straffen

In de notitie Belonen en straffen die onlosmakelijk gekoppeld is aan het huishoudelijk reglement
leest u alles hoe binnen JVC Cuijk het handhaven van normen en waarden is geregeld.

Protocol anti racisme beleid JVC Cuijk

 

2019 @ JVC Cuijk