• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? Wordt je gepest of heb je te maken van ongewenst gedrag?

Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon Rianne Hillenaar. Zij zal vertrouwelijk met je praten.


Rianne Hillenaar-Cöp

Je kunt Rianne bereiken via vertrouwenspersoon@jvccuijk.nl of www.eerstmediation.nl
of telefonisch via: 06-14065530

Bezoekadres
Grotestraat 41
5431 DH Cuijk

Postadres
Hertog Karellaan 36
5431 GX Cuijk


Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan de vertrouwenspersoon werkt.

Reglement Vertrouwenspersoon 

Het bestuur van de Voetbalvereniging JVC Cuijk (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

1. Taken vertrouwenspersoon
2. Ongewenst gedrag
3. Vertrouwelijkheid
4. Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
Bemiddeling naar aanleiding van de melding;
Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
(anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging;
Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
– seksuele intimidatie
– agressie en geweld
– pesten
– discriminatie
– interne criminaliteit

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.
Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Profiel vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon:
– is geen lid van het bestuur van de vereniging;
– beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
– beschikt over zelfreflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
– gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
– beschikt over aantoonbare deskundigheid;
– heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
– heeft kennis van de juridische aspecten rond ongewenst gedrag;
– heeft kennis van de sociale kaart;
– heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
– is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.

2019 @ JVC Cuijk