• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Kledingplan

Kledingplan

Nieuw contract kleding zorgt voor nieuwe afspraken over kleding binnen de club.

De Kledingcommissie van JVC Cuijk heeft, zoals u al eerder heeft kunnen lezen, na een zorgvuldig traject een contract gesloten met Masita. Dit was tevens een goed moment om opnieuw te kijken naar de organisatie en afspraken rondom kleding en materialen bij JVC Cuijk.

Dit heeft geleid tot de afspraken in een kledingplan, die u hieronder kunt lezen.

Met onderstaande punten streeft JVC Cuijk een budgettair verantwoordde regeling na die zorgt voor een uniforme en professionele uitstraling. 

Kledingplan JVC Cuijk 

Tenue:
Shirt: rood
Broek: wit
Kousen: rood

Een eventuele slidingsbroek moet geheel wit zijn en niet langer dan tot de knie.

Voor alle voetballende leden van onze vereniging zijn scheenbeschermers verplicht gesteld tijdens de competitie- en oefenwedstrijden. Het wordt echter ook aanbevolen scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen, ter voorkoming van blessures. 

Uitgangspunten:

De voetbalkleding is eigendom van JVC Cuijk en wordt in bruikleen aan alle spelende leden verstrekt. Kosten hiervan worden gedekt door het kledingfonds. Hieraan leveren alle leden jaarlijks een bijdrage van 20 Euro, te innen samen met de contributie. Deelname is verplicht. Om alles goed te laten lopen hebben we een aantal afspraken opgesteld. De kledingcommissie is belast met de uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.

Afspraken:

De wedstrijdkleding wordt aan het begin van elk seizoen verstrekt aan de leiding van het team. Van de verstrekte kleding wordt een overzicht gemaakt dat door de leider wordt ondertekend bij ontvangst. De leider zorgt ervoor dat de kleding aan het eind van het seizoen compleet wordt ingeleverd. Wanneer er iets ontbreekt dan zal dit worden verhaald op het desbetreffende team. De inleverdatum wordt tijdig gecommuniceerd door de kledingcommissie. De tenues van de teams blijven bij elkaar tijdens het seizoen en worden niet afzonderlijk aan een lid verstrekt. Dit betekent o.a. dat de tenues per team gezamenlijk dienen te worden gewassen.

Degene die de kleding heeft gewassen, zorgt ervoor dat de kleding tijdig aanwezig is bij de eerstvolgende wedstrijd. De wasvoorschriften dienen strikt te worden opgevolgd. Indien er door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld. De kosten voor vervanging worden bij het team in rekening gebracht.

Wanneer er kleding gedurende het seizoen kwijtraakt dan zijn de kosten voor het team zelf. Vervangende kleding kan aangeschaft worden bij Marc Sports te Cuijk.

Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.

Als er kleding is die zodanig beschadigd is dat het vervangen moet worden, dan kan het vervangen worden op kosten van de club. Bij de kledingcommissie kan een kledingbon opgehaald worden door de leider. Beschadigde kleding dient daarbij ingeleverd te worden. Dat geldt ook als er geruild moet worden voor een andere maat. Met deze kledingbon kan er vervangende kleding opgehaald worden bij Marc Sports te Cuijk. Bij beschadiging door onzorgvuldig of onjuist gebruik of door opzet of grove schuld zijn de kosten van vervanging voor rekening van het team zelf. Dit is ter beoordeling van de kledingcommissie.

Alle wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van JVC Cuijk gebruikt worden en dus niet voor training, op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij daar door de kledingcommissie toestemming voor is verleend.

De gebruiker zal geen nummer, naam, of andere uiting op de kleding (laten) bedrukken, schrijven of bevestigen.

Leden die gedurende het seizoen vertrekken bij JVC Cuijk blijven de volledige bijdrage aan het kledingfonds verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.

Wanneer een team besluit om in uniforme kleding naar de wedstrijd te gaan of de warming up te doen, dan dient dat te gebeuren in de door JVC Cuijk vastgestelde kledinglijn. Dit betreft tassen, trainingspakken, warming up kleding, jassen, etc.. Nadere informatie hierover volgt nog. Bij vragen neemt u contact op met de kledingcommissie.

Indien een bedrijf of een of meerdere ouders een team van kleding wil voorzien door middel van sponsoring dan dient dit te gebeuren met kleding uit de door JVC Cuijk vastgestelde kledinglijn. De kleding- en sponsorcommissie zijn nog bezig hiervoor aantrekkelijke sponsorpakketten samen te stellen. Nadere informatie hierover volgt nog. Bij vragen neemt u contact op met de kledingcommissie.

Elk jeugdteam heeft recht op 2 nieuwe Masita coachjassen per jeugdteam. Teams die beschikken over een gesponsorde coachjas kunnen daar zolang het sponsorcontract met het team nog loopt, gebruik van blijven maken. De coachjassen waar Jochems Machinery of Hofmans op staat moeten worden ingeleverd. Om te borgen dat we coachjassen elk seizoen weer terug krijgen zal er per jas een borgsom van € 25 gevraagd worden. Tegen betaling van de borgsom ontvangt de leider een voucher om de jas in de winkel van Marc Sports op te halen. De jeugdleiders die op de kick-off dag van 25 augustus niet hun maat door hebben gegeven, kunnen bij Marc Sports een jas passen en daar de gewenste maat doorgeven. Dit passen kan nog tot en met 22 september. Daarna zullen de jassen besteld worden en door Marc Sports worden voorzien van het JVC logo en Marc Sports logo. In een later stadium wordt bekend gemaakt door de kledingcommissie vanaf wanneer de coachjas bij Marc Sports kan worden afgehaald.

De regeling omtrent de keepershandschoenen volgt nog. Bij vragen neem voor nu contact op met de kledingcommissie.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kledingcommissie.

Contact: kledingplan@jvccuijk.nl

2019 @ JVC Cuijk