• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Obligatieplan

Obligatieplan

Obligaties JVC Cuijk

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, is de actuele financiële positie van onze vereniging niet goed.
Meerdere tegenvallende inkomsten hebben de laatste maanden tot deze verslechtering geleid.
Voor het nieuwe seizoen zijn al (bezuinigings)maatregelen aangekondigd, maar er zijn daarnaast op korte termijn een fors aantal  extra inkomsten nodig,
zodat de vereniging haar betalingsverplichtingen voor dit seizoen volledig na kan komen.
Om dat te realiseren doen we een beroep op u.
Met deelname aan het “Obligatieplan JVC Cuijk, juli 2019” helpt u mee.

Wie kan deelnemen?

Deelname staat open voor iedereen: leden, supporters, vrienden, ouders, opa’s en oma’s, bedrijven, verenigingen.
Kortom ieder die JVC Cuijk door deze lastige periode heen wil helpen vanuit betrokkenheid bij de vereniging.

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen aan het Obligatieplan door in te schrijven voor een of meer (renteloze) obligaties.
Daarbij kunt u kiezen uit verschillende bedragen per obligatie: 50, 100, 250 of 500 euro.
Alle combinaties zijn mogelijk: bijvoorbeeld als u wilt inschrijven met 450 euro kan dat door inschrijven voor 1 obligatie van 250 en 2 obligaties van 100.
Alle bijdragen zijn welkom!

Tot wanneer kunt u inschrijven voor dit plan?

Uiterst datum van inschrijving voor dit plan is 31-8-2019.
Na de sluitingsdatum krijgt u per obligatie waarvoor u hebt ingeschreven, een genummerd obligatiedocument.

En daarna?

Het totaalbedrag waarvoor dan door alle deelnemers is ingeschreven wordt in 5 gelijke termijnen (elk 20% van het totaalbedrag) aan de deelnemers terugbetaald.
Jaarlijks in juni, voor het eerst in juni 2020, wordt door loting bepaald welke obligaties dan worden uitgekeerd.
Uiterlijk in juni 2024 wordt uw obligatie dus uitgekeerd!

Helpt  u mee?

Vul dan het formulier in en stuur het op naar :    JVC Cuijk
Tav de penningmeester
Postbus 162
5430 AD Cuijk.
of per mail naar: penningmeester@jvccuijk.nl

Over de datum van afschrijving wordt u kort daarvoor per mail geïnformeerd.

Mogen wij op u rekenen?

Namens alle leden van JVC Cuijk

Download hier het inschrijfformulier

2019 @ JVC Cuijk