• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Vacatures

Vacatures

Voetbalvereniging JVC Cuijk is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers.

Momenteel zijn er veel verschillende vrijwilligers actief.
De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan JVC Cuijk dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger.
Daarnaast is er nog een reden om meer mensen als vrijwilliger actief te krijgen binnen onze vereniging. Het actief participeren binnen de vereniging zorgt ook voor een grotere betrokkenheid van de leden. Een stukje eigenaarschap leidt ook tot een bredere gedragenheid binnen JVC Cuijk en tot een grotere saamhorigheid. Er samen voor gaan met ieder zijn verantwoordelijkheid hierbij, moet uiteindelijk leiden tot een stabiele vereniging.

Is vrijwilligers werk iets voor u ?  JVC Cuijk heeft veel verschillende vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.
Verder kan het vervullen van vrijwilligerswerk er ook voor zorgen dat u uw competenties vergroot. Vaak kunt u samen met andere deskundigen een rol vervullen.

JvC is ook Jouw Voetbal Club. Laten we SAMEN er voor zorgen dat het ONZE voetbalclub is.

Via het mailadres vrijwilligers@jvccuijk.nl kunt u kenbaar maken dat u een vrijwilligerstaak wilt vervullen.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Openstaande vacatures:

Voetbal zaken
Coördinator Senioren Heren
Coördinator oefenwedstrijden
Bezetting wedstrijdsecretariaat (mn zaterdag)
Wedstrijdsecretaris oefenwedstrijden
Scouting TC
Toernooicommissie (meerdere vacatures)
-Organisatie eigen toernooien
-Coördinatie toernooien elders

Voorzitter
Beheerder portefeuille verzekeringen
Beheerder portefeuille personeelszaken

Facilitaire zaken
Medewerkers Materialenbeheer
Medewerkers Kledingbeheer
Leden activiteitencommissie (2 a 3 mensen)

Accommodatie
Medewerkers accommodatie (3 mensen)

Algemene zaken
Coördinator kantine
Medewerkers kantine
Aanvulling projectgroep vrijwilligersbeleid

Commerciële zaken
Redactie nieuwsbrief leden
Aanvulling projectgroep PR

Vrijwilligers die goede ideeën hebben en daarvoor een taak of functie willen creëren kunnen ook contact opnemen: vrijwilligers@jvccuijk.nl

Aanmelding vrijwilligerswerk

2019 @ JVC Cuijk