• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

JVC Cuijk; Club van ons allemaal.

Voetbalvereniging JVC Cuijk is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 200 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan JVC Cuijk dan de andere. Dat geeft niet. Iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van meer betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat de leden als ongewenst hebben bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar houden.
Daarnaast is er nog een reden om meer mensen als vrijwilliger actief te krijgen binnen onze vereniging.
Het actief participeren binnen de vereniging zorgt ook voor een grotere betrokkenheid van de leden. Een stukje eigenaarschap (tonen van initiatief en verantwoordelijkheid) leidt ook tot een bredere gedragenheid binnen JVC Cuijk en tot een grotere saamhorigheid. Er samen voor gaan met ieder, zoals genoemd, zijn verantwoordelijkheid hierbij, moet uiteindelijk leiden tot een stabiele vereniging.

Door de (1) groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, met name bij de minipupillen en de meidenteams,  (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd ervaren en (3) het niet willen aanstellen van meer betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging echter dan ook genoodzaakt tot het neerzetten van een gedragen vrijwilligersbeleid. Middels een positief stimulerend verenigingsbeleid willen we in eerste instantie proberen om meer vrijwilligers te krijgen. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij/zij denkt aan te kunnen, in te vullen.

De vrijwilligerscommissie heeft na overleg met het bestuur  van JVC Cuijk  een nota vrijwilligersbeleid JVC Cuijk opgesteld. Dit document geeft inzicht in met name  uitgangspunten en spelregels betreffende het vrijwilligersbeleid. Van bijna alle functies is een functiebeschrijving gemaakt zodat inzichtelijk wordt wat de functie inhoudt. De functies variëren van beleid tot uitvoering. In tijd variëren de taken van enkele uren per maand tot een aantal uren per week. De vrijwilligerscommissie is bezig om alle vrijwilligerstaken te omschrijven vanuit een taakfunctieomschrijving middels  prioriteitstelling (openstaande vacatures).  Deze functies met taakfunctieomschrijving, competenties en tijdsinvestering zijn te vinden via het  aanmeldingsformulier op de website van JVC Cuijk.

Middels  individuele contacten en de website werft JVC Cuijk vrijwilligers, die om welke redenen dan ook, een binding hebben met JVC Cuijk.
Daarnaast onderhoudt de vrijwilligerscommissie van JVC Cuijk ook contact met de vrijwilligersorganisatie SOCIOM (Radius) in Cuijk en de gemeente Cuijk (middels re-integratietrajecten).
Stichting dagbesteding Cuijk, het ROC,  het Kadinsky college, de HAN en het Merletcollege behoren ook tot de contacten van JVC Cuijk. Via deze bovengenoemde instanties en opleidingsinstituten proberen we ook vrijwilligers voor de club (tijdelijk) te boeien en te binden.

Is vrijwilligerswerk iets voor u ?  JVC Cuijk heeft ongeveer 200 vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.
Verder kan het vervullen van vrijwilligerswerk er ook voor zorgen dat u uw competenties vergroot. Vaak kunt u samen met andere deskundigen een rol vervullen.

Een vereniging waarin iedereen zich veilig voelt, staat voorop bij JVC Cuijk. En daarom heeft JVC Cuijk een aantal gedragsregels opgesteld die door iedereen dienen te worden nageleefd. Naast deze gedragsregels zullen alle leiders en trainers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen overleggen. Op deze wijze willen we zo goed als mogelijk voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag bij JVC Cuijk zich voordoet.

Aanmelding vrijwilligerswerk JVC Cuijk

Vrijwilligerstaken 2019-2020

2019 @ JVC Cuijk