• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Accomodatie

Accomodatie


De openingstijden van onze kantine
Maandag            gesloten
Dinsdag              vanaf 19:00 uur
Woensdag          gesloten
Donderdag         gesloten
Zaterdag             vanaf 08:00 uur
Zondag                vanaf een uur voor de eerste wedstrijd

Alcohol in kantine
Er mag geen alcohol worden geschonken aan personen onder de 18 jaar.

Huisregels
In de kantine:
1. Wordt op zaterdag pas alcohol geschonken ná 15.00 uur, op zondag na 12:00 uur
2. Wordt alcohol geschonken alleen aan personen ouder dan 18 jaar.
3. Wordt niet gerookt.

Het is niet toegestaan om:
5. De kantine met voetbalschoenen te betreden.
6. Glaswerk mee buiten de kantine of het terras te nemen.
7. Alcoholhoudende drank buiten de kantine of het terras te nuttigen.
8. Zelf meegebrachte drank en etenswaar in de kantine te nuttigen.

Overige regels:
9. Consumpties en etenswaren worden contant afgerekend.
10. De tafels worden na gebruik opgeruimd.
11. Lege glazen, flesjes en borden worden naar de bar teruggebracht.
12. Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalemmers gedeponeerd.
13. Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden verwijderd.
14. Bij calamiteiten wordt de kantinebeheerder of barvrijwilliger gewaarschuwd.
15. Alleen dienstdoend kantinepersoneel heeft toegang achter de bar en in de keuken.

Heb je ideeën of suggesties: kantinecommissie@jvccuijk.nl


Plattegrond

 

2019 @ JVC Cuijk