• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Afmelden

Afmelden

Voor beëindigen van een lidmaatschap zijn de volgende opzegtermijnen en bijbehorende contributieverplichtingen van toepassing:

• Opzeggen moet schriftelijk via het afmeldingsformulier (bijlage)
• Inleveren op het formulier vermelde adres
• Afmelden dient bij voorkeur te geschieden vóór 15 juni
• Als je twijfelt of je lid blijft, om welke reden dan ook (bv. verhuizing, studie etc.) meld je dan af vóór 1 juni; aanmelden kan altijd weer
• Sta je m.i.v. 1 juli als lid genoteerd dan betaal je minimaal de KNVB afdracht
• Als iemand zich gedurende het seizoen afmeld, betaal je net als andere leden de contributie voor het gehele seizoen

Afmeldingsformulier

2019 @ JVC Cuijk