• Login
 • Sign Up
Laatste nieuws :

Gedragscode

Gedragscode

Binnen JVC Cuijk staat plezier in het voetballen voorop. Om voor iedereen een plezierige omgeving te bieden hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels dienen door iedereen te worden nageleefd.

Deze regels gelden niet alleen voor activiteiten op ons eigen complex, maar dienen ook nageleefd te worden als wij te gast zijn bij andere verenigingen.

 • Je komt met een positieve instelling naar de vereniging. Dus geen gezeur. Ook jij bent belangrijk voor een prettige sfeer.
 • Je toont respect voor medespelers, we steunen elkaar in en buiten het veld.
 • Je accepteert zonder commentaar de afspraken die leiding van je team met je maakt.
 • Je toont respect voor de teamleiding en alle andere vrijwilligers van JVC Cuijk.
 • Je gedraagt je sportief en toont respect voor de tegenstander.
 • Je discrimineert en kwetst niemand, je accepteert dat ook niet van anderen.
 • Je accepteert zonder commentaar de beslissingen van de (assistent) scheidsrechters.
 • Je betaalt zelf de boete van een eventuele gele of rode kaart.
 • Je gaat zorgvuldig om met materialen en het sportpark, je maakt geen rommel.
 • Heb je toch iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding.
 • Als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan diegene met wie je de afspraak het gemaakt.
 • Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
 • Als je ergens mee zit, bespreek je dat met je teamleiding.
 • Als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op aan.

Naast bovengenoemde gedragsregels, zullen alle leiders en trainers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen overleggen. Op deze wijze willen we zo goed als mogelijk voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag bij JVC Cuijk zich voor gaat doen.

2019 @ JVC Cuijk