Latest News :

Help JVC Cuijk

Help JVC Cuijk

 

 

 

 

 

JVC Cuijk bijna negentig. Met uw hulp kunnen we verder!

Maatschappelijk en sportief van grote waarde, financieel met zorgen.

 

Onze vereniging bestaat in 2021 negentig jaar, een respectabele leeftijd voor een voetbalvereniging.

JVC Cuijk heeft een belangrijke maatschappelijke en sportieve waarde. Een maatschappelijke waarde, omdat van elke bevolkingslaag en multiculturele afkomst, jong en oud in teamverband samen werken, op elk niveau, actief en recreatief. Een sportieve waarde, omdat er ambities zijn. Niet alleen uit Cuijk maar uit de hele streek voelt jeugd zich aangetrokken door de goede voetbalopleiding en speelt regionaal en soms landelijk op hoog niveau. Hiervan plukken ook andere verenigingen in de regio de vruchten als spelers weer op het oude nest terugkeren.

Zoals bekend is de vereniging wat betreft de sportieve doelstelling van de seniorenafdeling enkele jaren terug een bescheidener weg ingeslagen. Om de financiële exploitatie rond te krijgen is er flink bezuinigd. Voorheen zijn er verplichtingen aangegaan om te kunnen voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen voor het spelen in de topklasse en daarna de derde divisie. Het ging om verbetering en vernieuwing van speelveld, verlichting, kleedlokalen, toeschouwersplaatsen en kantine. Verbeteringen waarvan alle spelers, speelsters en bezoekers plezier hadden én nog steeds hebben.

Vooral als gevolg van in het verleden aangegane verplichtingen en leningen staat de financiële huishouding onder druk. Maatregelen om de kosten te verlagen zijn er de afgelopen jaren al veel genomen. De inkomsten liepen echter ook terug met name uit contributie, kantine en sponsoring. Verder heeft het coronavirus de situatie helaas negatief beïnvloed. De laatste reden heeft ook bij veel andere verenigingen tot vermindering van inkomsten geleid.

Het gevolg is dat we in het tweede halfjaar van dit seizoen financieel in de knel zullen komen. Hierdoor wordt het vervullen van onze maatschappelijke en sportieve taak erg moeilijk. En dat in het seizoen waarin we ons 90-jarig bestaan willen vieren!

Er ligt dus een stevige uitdaging waarbij we alle hulp kunnen gebruiken. De penningmeester heeft aangegeven dat een bedrag van dertigduizend euro nodig is om de exploitatie financieel sluitend te krijgen.

In het verleden hebben wij als vereniging al eerder voor grote uitdagingen gestaan. Altijd werd met veel flexibiliteit, betrokkenheid en enthousiasme de tegenspoed overwonnen. Daarop rekenen we ook nu. Help JVC Cuijk met een donatie, we hebben het nodig! Zeg en mail het voort.

Bestuur JVC Cuijk

Als u een donatie wilt doen klikt u dan op onderstaande button, U wordt dan doorgeleid naar een volgende pagina.

Doneren

© Copyright JVC 2024