In memoriam... Wiel van Elst

Home > Nieuws > In memoriam... Wiel van Elst

In memoriam... Wiel van Elst

Datum: 23-10-2017
Heden bereikte ons het droevige bericht dat Wiel van Elst is overleden.

Wiel hebben wij binnen JVC Cuijk leren kennen als een toegewijd en gedreven medewerker die voor zover dat maar enigszins mogelijk was aanwezig was om zijn taak ,die hij op dat moment had, als vrijwilliger van JVC Cuijk te vervullen.
Wil heeft de nodige activiteiten voor JVC Cuijk verricht in de loop der tijd.  Wil was laatstelijk belast met de kaart- en lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van JVC Cuijk 1 maar vooral ook de onderhoudsploeg deed nooit een tevergeefs beroep op Wiel als er een klusje was op het timmervlak en de houtbewerkingen en dat al vele jaren en wij zullen hem dan ook zeer missen.  

Kort geleden zijn wij nog op bezoek geweest bij Wiel en zijn vrouw. Wiel was toen al ernstig ziek, echter dat het zo vlug zou gaan hebben wij niet kunnen bevroeden.
Wiel heeft in de lange tijd voor JVC Cuijk geen wedstrijd van het eerste gemist Een trouwere supporter van dit elftal is er waarschijnlijk niet.
Zijn opgeruimde blik en zijn hulpvaardigheid en inzet vormen een voorbeeld voor ons allen

Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte de komende tijd om dit zware verlies te kunnen dragen.

Wiel bedankt voor alles wat je voor JVC Cuijk betekend hebt.

Namens bestuur en leden van JVC Cuijk


Ton van Elk de Freese