Definitieve versie van het trainingsrooster 2017-2018

Home > Nieuws > Definitieve versie van het trainingsrooster 2017-2018

Definitieve versie van het trainingsrooster 2017-2018

Datum: 01-09-2017

We zijn wederom een paar weken verder, hierbij het definitieve trainingsrooster. 

We hebben nog een aantal wijzigingen doorgevoerd op basis van verzoeken en hebben op de woensdagavond het C veld (wedstrijdveld met verlichting) volledig vrij moeten roosteren, rekening houdend met de KNVB eis dat inhaalwedstrijden op woensdag worden ingepland.
 
Mocht er n.a.v. deze communicatie nog behoefte zijn om op dit trainingsrooster te reageren dan kan dat richting de TC van JVC Cuijk tc@jvccuijk.nl. 
 
Hieronder nogmaals de uitgangspunten:

-     We hebben leeftijdscategorieen in blokken ingedeeld. Dit om er voor te zorgen dat de jongere leeftijden ’s avonds op tijd thuis zijn.
-     Uitgangspunt is dat ieder team minimaal 1 keer kan trainen op het kunstgras.
-     Iedere dag is er voor 16:30 uur nog ruimte om op het kunstgras te trainen (behalve op woensdag, dan is ivm de Junior Football Academy waar vrije inloop is voor alle kinderen (jongens en meisjes t/m 11 jaar) die willen voetballen het kunstgras bezet tussen 15:00 en 16:30 uur). Omdat alle basisscholen tegenwoordig al om 14:00 uur de deur sluiten is het mogelijk om met je team op het hoofdveld te trainen. Dit altijd na overleg en in afspraak met de TC (tc@jvccuijk.nl ).

-     Indien je wilt ruilen met een ander team dan graag contact opnemen met de trainer van dat team (zie indelingen hier: http://www.jvccuijk.nl/nieuws/13531647/indeling-voor-de-bovenbouw-met-leiders-en-trainers , http://www.jvccuijk.nl/nieuws/13205555/indeling-dames-meisjes-2017-2018 en http://www.jvccuijk.nl/nieuws/13405805/de-indeling-voor-de-onderbouw-met-leiders-en-trainers ). Alleen indien beide trainers akkoord zijn kan in overleg en na afspraak met TC (tc@jvccuijk.nl) de training gewijzigd worden. De TC zal de aanpassing in het schema verwerken, de trainers communiceren dan naar het team. 
       NOTE: Elke wijziging betekent namelijk een verschuiving voor een ander team.
-      In het schema is rekening gehouden met oefenwedstrijden en eventuele inhaalwedstrijden (gepland door de KNVB). Deze wedstrijden kunnen alleen ingepland worden in overleg en na afspraak met Juul Janssen (wedstrijdsecretaris-jeugd@jvccuijk.nl ).
       
Nadrukkelijk willen wij stellen dat voor oefenwedstrijden JVC Cuijk GEEN trainingen gaat afgelasten. 
De reden hiervoor is dat we niet willen dat meerdere trainingen (en dus sportplezier voor veel kinderen) moet wijken voor een oefenwedstrijd van een beperkt aantal leden.
-     Getracht is om is elk team een vast kleedlokaal te geven. Dat is helaas voor een paar teams helaas niet volledig gerealiseerd.
-      Een aantal teams kunnen naast hun vaste trainingen (1 of 2 maal) op de woensdagmiddag nog een extra training volgen (2 of 3 maal). Zo bieden we voor iedereen minimaal 2 trainingen.

Met vriendelijk groeten,
TC JVC Cuijk
Edwin Smit (tst. 06-22242873)
 
Trainingsrooster 2017-2018