Herziene versie van het trainingsrooster 2017-2018

Home > Nieuws > Herziene versie van het trainingsrooster 2017-2018

Herziene versie van het trainingsrooster 2017-2018

Datum: 11-08-2017
Twee weken geleden is de eerste conceptversie van het trainingsrooster op de website geplaatst en naar alle leiders verzonden. We hebben jullie gevraagd om goed naar dit concept te kijken en te reageren indien nodig om daarmee samen tot een goed werkbaar trainingsrooster te komen. We hebben hierop een behoorlijk aantal reacties gehad. Deze reacties hebben geleid tot aanpassingen van het concept trainingsrooster.

Het aantal reacties heeft ook geleid tot het aanvullen van de uitgangspunten bij het opstellen van dit trainingsrooster.
Hiermee zijn we tot het bijgaande voorstel gekomen. Hieronder kunnen jullie in een begeleidende tekst de uitgangspunten lezen. Mocht er n.a.v. deze communicatie nog behoefte zijn om op dit trainingsrooster te reageren dan kan dat richting de TC van JVC Cuijk tc@jvccuijk.nl.

Uitgangspunten:
-     We hebben leeftijdscategorieen in blokken ingedeeld. Dit om er voor te zorgen dat de jongere leeftijden ’s avonds op tijd thuis zijn.
-     Uitgangspunt is dat ieder team minimaal 1 keer kan trainen op het kunstgras.
-     Iedere dag is er voor 16:30 uur nog ruimte om op het kunstgras te trainen (behalve op woensdag, dan is ivm de Junior Football Academy waar vrije inloop is voor alle kinderen (jongens en meisjes t/m 11 jaar) die willen voetballen het kunstgras bezet tussen 15:00 en 16:30 uur). Omdat alle basisscholen tegenwoordig al om 14:00 uur de deur sluiten is het mogelijk om met je team op het hoofdveld te trainen. Dit altijd na overleg en in afspraak met de TC (tc@jvccuijk.nl ).
-     Indien je wilt ruilen met een ander team dan graag contact opnemen met de trainer van dat team (zie indelingen hier: http://www.jvccuijk.nl/nieuws/13531647/indeling-voor-de-bovenbouw-met-leiders-en-trainers , en http://www.jvccuijk.nl/nieuws/13405805/de-indeling-voor-de-onderbouw-met-leiders-en-trainers ). Alleen indien beide trainers akkoord zijn kan in overleg en na afspraak met TC (tc@jvccuijk.nl) de training gewijzigd worden. De TC zal de aanpassing in het schema verwerken, de trainers communiceren dan naar het team. 
       NOTE: Elke wijziging betekent namelijk een verschuiving voor een ander team.
-      In het schema is rekening gehouden met oefenwedstrijden en eventuele inhaalwedstrijden (gepland door de KNVB). Deze wedstrijden kunnen alleen ingepland worden in overleg en na afspraak met Juul Janssen (wedstrijdsecretaris-jeugd@jvccuijk.nl ).
       Nadrukkelijk willen wij stellen dat voor oefenwedstrijden JVC Cuijk GEEN trainingen gaat afgelasten. De reden hiervoor is dat we niet willen dat meerdere trainingen (en dus sportplezier voor veel kinderen) moet wijken voor een oefenwedstrijd van een beperkt aantal leden.
-     Getracht is om is elk team een vast kleedlokaal te geven. Dat is alleen voor de MO15-1 en Keepers niet volledig gerealiseerd.
-      Een aantal teams kunnen naast hun vaste trainingen (1 of 2 maal) op de woensdagmiddag nog een extra training volgen (2 of 3 maal). Zo bieden we voor iedereen minimaal 2 trainingen.
 
 
Met vriendelijk groeten,
TC JVC Cuijk
Edwin Smit (tot 06-22242873)

Trainingsrooster 2017/2018