Concept trainingsrooster JVC Cuijk 2017-2018

Home > Nieuws > Concept trainingsrooster JVC Cuijk 2017-2018

Concept trainingsrooster JVC Cuijk 2017-2018

Datum: 24-07-2017
Beste trainers en leiders,
 
hierbij het trainingsschema 2017-2018. Er is met de informatie tot aan vandaag rekening gehouden met de meer dan 20 verzoeken. Mocht er ondanks de zorgvuldigheid nog een verzoek zijn om tot een aanpassing te komen in het trainingsschema van uw team dan wil de TC u verzoeken eerst afstemming te zoeken met het team waarmee u wilt ruilen dan wel afstemming te zoeken met uw leeftijdscoördinator. Als er overeenstemming is op het verzoek dan graag de leeftijdscoördinator informeren, zodat de TC het schema kan aanpassen en actueel kan houden.

Een verandering kan plaatsvinden wanneer een ruil/afstemming met een ander team naar beider tevredenheid heeft plaatsgevonden en wanneer contact heeft plaatsgevonden tussen TC en beide teams.
Neemt u hiervoor contact op met Edwin Smit tc@jvccuijk.nl
 
U ziet ook de indeling van de kleedkamers in het overzicht staan. Hierbij is het gelukt dat elk team een vaste kleedkamer krijgt toegewezen. Verzoek hier dan ook rekening mee te houden.

Bijlage