Notulen Algemene ledenvergadering

Home > Nieuws > Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering

Datum: 31-05-2017
Geachte leden,

Per abuis zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2016 niet meegestuurd met de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 30 mei jl. Bij deze worden de notulen alsnog beschikbaar gesteld. Excuses voor het ongemak!

Notulen ALV 31 oktober 2016

Het bestuur