Afmelden lidmaatschap

Home > Club info > Afmelden lidmaatschap

Afmelden lidmaatschap


Afmeldingsformulier geldig voor alle JVC Cuijk leden.

• Opzeggen moet schriftelijk via het afmeldingsformulier
• Inleveren op het formulier vermelde adres 
• Afmelden dient bij voorkeur te geschieden vóór 15 juni
• Als je twijfelt of je lid blijft, om welke reden dan ook (bv. verhuizing, studie etc.) meld je dan af vóór 1 juni; aanmelden kan altijd weer
• Sta je m.i.v. 1 juli als lid genoteerd dan betaal je minimaal de KNVB afdracht
• Als iemand zich gedurende het seizoen afmeld, betaal je net als andere leden de contributie voor het gehele seizoen