Contributie

Home > Club info > Contributie

Contributie

Contributie 2016-2017
De contributie voor het seizoen 2016-2017 is gelijk gebleven aan die van het vorige seizoen, geen verhoging dit keer dus!
 
De contributiebedragen voor het seizoen 2016-2017:
Senioren € 156,00
Junioren € 129,00
Pupillen €   90,00
Mini Pupillen €   65,00
Rol-lid €   78,50
Begunstiger €   64,00
 
In het huishoudelijk regelement zijn een aantal kortingen op deze bedragen vastgelegd.
Voor het seizoen 2016-2017 geldt:
• Een korting voor een 2e jeugdlid uit één gezin                                 : € 22,50.
• Een korting voor een 3e en volgend jeugdlid uit één gezin.
  Die korting  leidt voor dat 3e en volgend lid
  tot een contributie van maximaal                                                       : € 15,00.
• Vrijwilligers, die ook spelend lid zijn, ontvangen een korting van  : € 46,50.
• Overige vrijwilligers betalen geen contributie.


Deze kortingen worden dit keer overigens pas eind september 2016 vastgesteld en uitbetaald.

Kledingfonds
Spelende leden betalen een bijdrage aan het kledingfonds.
Deze bedraagt ook dit seizoen € 19,00.


Contributie inning
De volledige contributie en de bijdrage aan het kledingfonds worden jaarlijks aan het begin van het seizoen geïnd.
Afmelden in de loop van het seizoen geeft geen recht op terugbetaling van de contributie!


Voor de leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven vindt die inning via een automatische incasso plaats.
De overige leden krijgen een factuur toegezonden met het verzoek de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen.
 
In verband met besparing op de portokosten worden facturen zo veel mogelijk uitsluitend digitaal verstuurd naar het email adres dat in onze administratie (Sportlink) bekend is.
 
Machtiging
Via deze link kun je een machtiging opmaken om deze vervolgens te versturen naar penningmeester@jvccuijk.nl.

Het IBAN nummer van JVC Cuijk is:   NL60RABO0110511948