Statuten en reglementen

Home > Club info > Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

Zoals het verenigingsrecht vereist zijn de statuten van JVC Cuijk vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De laatste wijziging van deze reglementen vond plaats in 2007.

Voor de statuten van JVC Cuijk klik HIER

De statuten zijn uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement klik HIER
Toelichting op de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement klik  HIER

De huisregels (gedragsregels ) van de vereniging worden jaarlijks zeer kort samengevat op het lidmaatschaps kaartje.
De volledige en toegelichte versie van de gedragsregels vind HIER.

In de notitie Belonen en Straffen die onlosmakelijk gekoppeld is aan het huishoudelijk reglement
leest u alles hoe binnen JVC Cuijk het handhaven van normen en waarden is geregeld. klik HIER