Veelgestelde vragen obligatieplan

Home > Club info > Veelgestelde vragen obligatieplan

Veelgestelde vragen obligatieplan

Waarom twee obligaties? 
De belastingdienst heeft sinds kort als beleid dat  zij obligatieplannen slechts  vooraf goedkeurt als  het rentepercentage  niet hoger is  dan 4 procent. JVC CUIJK heeft besloten dit beleid van de belastingdienst op dit punt te volgen, waardoor uw netto inleg op Lening 1 € 1.000 - € 740 = € 260 bedraagt.  

Als u er ook voor kiest om Lening 2 te verstrekken heeft u de kans om hierop een hoog rendement te halen, waardoor uw totale netto inleg  lager wordt en u voordeliger uitkomt. Omdat Lening 2 niet wordt afgelost/kwijtgescholden is het risico hierop hoger dan op Lening 1; om deze reden betaalt JVC CUIJK u hierop een hogere rente.  

Kan ik ook één van beide obligaties kopen? 
Het is mogelijk om alleen  een GOUD, ZILVER of BRONS obligatie 1.000 te kopen. Het is niet mogelijk om alleen de 2de lening aan te gaan.  De club heeft hiervoor gekozen om aan de toekomstige rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.  

Kan ik ook uit mijn bedrijf deelnemen? 
Het fiscale voordeel van het obligatieplan geldt alleen als u als particulier deelneemt. Als u met uw bedrijf wilt bijdragen aan de financiering van de zonnecollectoren en de mindervalidenlift is dat natuurlijk ook zeer welkom. Dat kan dan in de vorm van sponsoring. Kosten van sponsoring (om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten) zijn binnen uw bedrijf in principe aftrekbaar.  Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met William Janssen, bestuurslid Commerciële Zaken (commercielezaken@jvccuijk.nl) 

Kan ik ook eenmalig schenken? 
Als u eenmalig een schenking aan de club wilt doen stellen wij dat natuurlijk ook zeer op prijs. Nadeel voor u is dat u dan geen recht heeft op giftenaftrek in de inkomstenbelasting, zoals bij een periodieke schenking het geval is. Omdat JVC CUIJK als een zogenoemde SBBI (sociaal belang behartigende instelling) wordt aangemerkt is JVC CUIJK over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd. 

Loop ik risico? 
Een obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat JVC CUIJK  de plicht heeft om rente en aflossing te betalen. 

JVC CUIJK neemt structurele maatregelen om de club gezond te maken en houden. Hierdoor is een goede financiële basis gelegd voor de toekomst. De som van toekomstige rente en aflossingen zal op een aparte rekening buiten de vereniging worden gezet, zodat deze gelden niet aangewend kunnen worden voor de normale exploitatie. Op deze rekening zal het 6 ogen-principe van toepassing is (er zijn drie vooraf aangewezen mensen nodig om bij deze rekening te kunnen komen). Twee van de drie mensen zijn onafhankelijke (niet-bestuursleden en ook geen familieleden of kennissen van bestuursleden) mensen zijn die als Raad van Toezicht zullen acteren en de obligatiehouders jaarlijks zullen informeren over de stand van zaken. 

Ook al schatten wij daardoor de kans zeer laag in, het zou toch kunnen dat JVC CUIJK door onvoorziene omstandigheden in betalingsproblemen komt of, in het meest extreme geval, failliet zou gaan. In dat extreme geval kan JVC Cuijk, dat al sinds 1931 actief is in de voetbalsport, niet langer aan haar aflossings- en renteverplichtingen voldoen. Echter door uw inleg buiten de vereniging te plaatsen kunnen we altijd aan onze verplichtingen aan u voldoen. 

Wij snappen dat € 1.250 veel geld is. Daar springen wij dan ook voorzichtig mee om. De obligaties zullen dan ook niet worden uitgegeven totdat er voor minimaal € 50.000 euro is ingetekend. Uw machtiging zal pas ingaan op het moment dat dit bedrag bereikt is.  

Bij overlijden van u gedurende de periode van 10 jaar eindigt de schenkingsregeling. Uw nabestaanden hoeven dan derhalve de resterende termijnen niet meer te schenken. In dat geval zal de club op verzoek de dan nog resterende aflossingstermijnen van Lening 1 aan uw nabestaanden voldoen. 

Het obligatieplan valt niet onder toezicht van de AFM. Er is geen vergunning- en prospectusplicht voor het obligatieplan. 

Het obligatieplan is gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie omtrent de aftrekbare giften. 

Stel, u wilt meedoen! Hoe nu verder? 
Fantastisch als u mee wilt werken met de ontwikkeling van JVC CUIJK ! Wij nemen u uiteraard zoveel mogelijk werk uit handen:  

1. U kunt direct het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen of u meldt zich aan bij obligatieplan@jvccuijk.nl
2. De obligatie en  de jaarlijkse schenking moet schriftelijk  vastgelegd worden. Wij zullen dit kosteloos voor u verzorgen.
3. De obligatieovereenkomst en de schenkingsakte worden opgesteld aan de hand van uw persoonlijke gegevens die u vermeldt op het aanmeldingsformulier.
4. Een uittreksel van de originele akte krijgt u thuisgestuurd. U heeft deze papieren nodig bij uw belastingaangifte. 

Vragen? 
Na het lezen van deze prospectus heeft u wellicht nog vragen. Daar zijn wij heel blij mee. Het gaat immers ook om aanzienlijke bedragen. JVC CUIJK zal alle vragen beantwoorden via obligatieplan@jvccuijk.nl

AANMELDINGSFORMULIER OBLIGATIELENING JVC CUIJK; BRONS

AANMELDINGSFORMULIER OBLIGATIELENING JVC CUIJK; ZILVER

AANMELDINGSFORMULIER OBLIGATIELENING JVC CUIJK; GOUD