Wat houdt het JVC CUIJK obligatieplan in?

Home > Club info > Wat houdt het JVC CUIJK obligatieplan in?

Wat houdt het JVC CUIJK obligatieplan in?

Het JVC CUIJK obligatieplan is gebaseerd op een buitengewoon interessante fiscale regeling die ook door andere sportverenigingen is en nog steeds wordt toegepast, onder meer door de Hockeyclub Bloemendaal, BVC Bloemendaal, HBS en nog dit jaar door BSM uit Bennebroek. Kort gezegd werkt het zo: 

- JVC Cuijk biedt drie obligaties aan: Goud (€5000), Zilver (€1000), Brons (€500).
- U koopt een obligatie, en voor de rekenvoorbeelden in dit document gaan we nu even uit van Zilver (€1000).
- JVC CUIJK lost deze lening in 10 jaar in gelijke termijnen aan u af.
- Jaarlijks schenkt u deze aflossing direct weer terug aan JVC CUIJK.
- Deze periodieke schenking wordt vooraf vastgelegd in een akte, die gebaseerd is op een model dat door de belastingdienst is beschikbaar gesteld.
- De jaarlijkse schenkingen van € 100 zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, derhalve  zonder dat de drempel (van 1% van het box 1 inkomen) van toepassing  is.
- JVC CUIJK betaalt u jaarlijks 4% rente over het resterende deel van uw lening.  

In aanvulling op de lening van € 1.000 kunt u een lening van € 250 aan JVC CUIJK verstrekken. Deze lening heeft eveneens een looptijd van 10 jaar. Verschil met de lening van € 1.000 is dat deze lening van € 250 niet jaarlijks wordt afgelost en ook niet door u wordt kwijtgescholden.  JVC CUIJK  betaalt u jaarlijks 10% rente over het volle bedrag van de lening. Na 10 jaar lost JVC CUIJK het volledige bedrag van € 250 in 1 keer aan u af. 

Als u ervoor kiest om deze aanvullende lening te verstrekken bedraagt uw totale investering € 1.250 in plaats van € 1.000. Hier staat tegenover dat het u netto uiteindelijk meer oplevert. Als u ervoor kiest om beide leningen te verstrekken, ontvangt u bij een belastingtarief van 52% nagenoeg al uw ingelegde geld terug. Bovendien komt uiteindelijk € 500 ten goede aan  de doelen van dit obligatieplan, te weten maatregelen om de kosten van JVC Cuijk structureel te verlagen, zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren. 

Hoeveel kost  het JVC CUIJK-obligatieplan en wat levert het de club op? 

In onderstaande overzicht  is het obligatieplan cijfermatig uitgewerkt. Daarbij is  uitgegaan van een belastingtarief van 52%. 

Op “Lening 1” van € 1.000  wordt jaarlijks een bedrag afgelost van € 100 euro. Dit bedrag schenkt u jaarlijks aan JVC CUIJK , door middel van een ‘schenking van een periodieke gift’. Deze schenking is jaarlijks aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, een voordeel van € 520 bij een belastingtarief van 52 procent. Kortom, de fiscus betaalt mee aan uw schenking.   
Over het niet-afgeloste bedrag van Lening 1 ontvangt u tien jaar lang 4 procent rente. Deze renteinkomsten zijn voor u onbelast. Deze rente loopt in tien jaar op tot € 220. 

Als u ervoor kiest om ook “Lening 2” van € 250 te verstrekken  ontvangt  u jaarlijks 10 procent rente (€ 25). Na tien jaar heeft u € 250 aan rente gekregen, en krijgt u ook op dat moment ook uw hoofdsom terug.  

In totaal krijgt u na tien jaar van Lening 1 € 520 + € 220 = € 740 terug. Van lening 2 ontvangt u in totaal  € 250 + € 250= € 500 terug. Dit is een totaal van € 1.240,- Dit betekent derhalve een netto inleg van € 10,- over een periode van 10 jaar. 

De club houdt van het bedrag van uw inleg van € 1.000 na rentebetaling uiteindelijk een bedrag van € 780 over.  Als u ervoor kiest om ook Lening 2 te verstrekken houdt de club van uw inleg van € 1.250 uiteindelijk € 530 over. 

Het onderstaande overzicht vat e.e.a. kort samen:
 

Veelgestelde vragen