Obligatieplan JVC Cuijk

Home > Club info > Obligatieplan JVC Cuijk

Obligatieplan JVC Cuijk

Wie kent JVC Cuijk niet? De regionale topamateurvoetbalvereniging uit Cuijk.  

Om JVC Cuijk toekomstbestendig te maken wil JVC Cuijk graag investeren in het structureel op orde krijgen van haar financiën. Wat bedoelen we daarmee? In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd bij JVC Cuijk, vooral door leningen af te sluiten bij de lokale overheid en de banken. Deze leningen zijn relatief duur en de investeringen uit het verleden drukken daarmee onevenredig op de toekomst. Een groot deel van onze jaarlijkse begroting gaat op aan rente en aflossingskosten, geld wat we dus niet kunnen investeren in het voetbal voor onze leden. Daarnaast zien we dat we erg hoge energiekosten hebben waar in deze tijden juist prachtige milieuvriendelijke alternatieven voorhanden zijn, zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren. Maar ook daarin moet dan geïnvesteerd worden. Als we deze beide kostenposten drastisch kunnen verminderen dan geeft dat direct financiële ruimte in de begroting om meer te kunnen doen voor onze leden. 

Er is daarom een financieringsplan opgesteld wat voorziet in het uitschrijven van een obligatielening onder leden en andere sympathisanten. De constructie van de obligatielening is zo ingericht dat obligatiehouders feitelijk geld lenen aan JVC Cuijk, en door gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden JVC Cuijk enorm helpen door de schuldenlast te verlichten en tegelijkertijd zelf nauwelijks kosten hiervoor te maken. Voor ongeveer €1,= per jaar met een looptijd van 10 jaar kunt u deelnemen * 

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om mee te doen geeft JVC Cuijk een zogenaamde obligatielening uit. Daarmee is het mogelijk dat u in drie categorieën inschrijft: Goud (€5000), Zilver (€1000) en Brons (€500) en zodoende kunt bijdragen aan de lening. Wat een obligatielening precies inhoudt en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn leest u in de brochure en op de website. Bouwt u ook mee aan de toekomst van JVC Cuijk? 
  
Ton van Elk de Freese 
Voorzitter JVC Cuijk 
 
* In geval van 52% belastingaftrek 

Wat houdt het JVC Cuijk obligatieplan in?